Ny doktorandkurs i 3D-printning och bioprintning

2018-08-01

Höstterminen 2018 inbjuder Uppsala universitet till en ny doktorandkurs som erbjuder grundläggande kunskap i 3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna.

3D-LAB & U-PRINT: Rodrigo Hernández Vera, Adam Engberg, Olle Eriksson, Johan Kreuger

I maj invigde Uppsala universitets medicinska fakultet 3D-LAB som ger studenter kostnadsfri tillgång till 3D-skrivning. Nu lanserar institutionen för medicinsk cellbiologi den nya doktorandkursen 3D Printing and Bioprinting in the Life Sciences (5 HP) som erbjuder grundläggande kunskaper inom området.
– Det är hög tid att Uppsala universitets doktorander och studenter får tillfälle att närma sig tekniken och upptäcka den kapacitet den rymmer. Flera ledande amerikanska universitet har redan integrerat ämnet i sina utbildningar, och vi möter ett enormt intresse, säger Olle Eriksson, som tillsammans med Adam Engberg driver 3D-LAB.

Kursplan  3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna
Course Plan  3D Printing and Bioprinting in the Life Sciences

Den nya doktorandkursen ges på engelska och introducerar de möjligheter som 3D-printning och bioprintning erbjuder forskare och innovatörer inom medicin, biologi och biokemi. Kursplanen rymmer föreläsningar och workshops i 3D-modellering och praktisk 3D-printning med tillhörande projektarbete under handledning i syfte att konkretisera en egen idé kopplad till forskningstillämpning.
– Avancerad 3D-printning har förutsättningar att revolutionera och accelerera den medicinsk-tekniska utvecklingen och bidra till fler innovationer och patent. Vi förbereder även workshops och roadshower för att visa fler av Uppsala universitetets forskare de möjligheter som tekniken erbjuder, säger Johan Kreuger som driver fullserviceplattformen U–PRINT, kontorsgranne med 3D-LAB vid Uppsala Biomedicinskt Centrum.

3D Printing and Bioprinting in the Life Sciences

  • Omfattning  5 högskolepoäng (33% kvällstid)
  • Kurskod  3MC300
  • Huvudområden och successiv fördjupning  Biomedicin, bioteknik, medicinsk vetenskap
  • Behörighet  180 hp inklusive minst 90 hp biomedicin, medicinsk vetenskap, eller biologi, alternativt 60 hp biologi samt 30 hp kemi, teknik eller geovetenskap, alternativt motsvarande utbildning. För behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
  • Antal studieplatser  15 per termin

Mer information  Rodrigo.hernandez@mcb.uu.se

3D-LAB och U-PRINT
Lokal  BMC, B1:125 (öppet kontorstid fr o m 16 maj, men redan nu tas förfrågningar och beställningar emot via e-post).
Kontakt U-PRINT  u-print@mcb.uu.se
Kontakt 3D-LAB  3dlab.uu@gmail.com
Mer information  http://www.mcb.uu.se/service/

Nyheter