Jörgen Bengtsson är årets pedagog 2018

2018-06-21

Hallå där… Jörgen Bengtsson, studierektor i farmakokinetik, som tilldelas Uppsala universitets pedagogiska pris 2018 inom området medicin och farmaci.

Hur kommer det sig att just du får årets pedagogiska pris?
– Ska jag gå utanför prismotiveringen så kan det bero på att jag arbetar på alla nivåer, från undervisning till mitt uppdrag som studierektor och engagemang i vetenskapsområdets Pedagogiska råd. Det ger mig möjlighet att se helheten och en plattform att bidra till utveckling av nya metoder kring bland annat studentdelaktighet.

Vad anser du präglar en bra pedagog?
– Framför allt att det finns en avsikt med varje moment i undervisningen, men också en stor portion lyhördhet och flexibilitet för studentgruppen och stunden. Ibland hjälper inte ens den bästa av förberedelser och då måste man våga överge plan A och improvisera sig fram. Å andra sidan blir det lättare med åren, till sist finns en erfarenhet att luta sig mot i de flesta situationer.

Hur håller du fortsatt fart i din pedagogiska utveckling?
– Jag deltar gärna vid pedagogiska konferenser och andra forum för utbyte av erfarenheter. Vårt Pedagogiska råd erbjuder många spännande möjligheter, och så har jag vid två tillfällen fått anslag för pedagogiskt utvecklingsarbete, vilket resulterat dels i ett interaktivt webverktyg för studenterna, dels ökade mötesytor för studenter från Apotekarprogrammets och Receptarieprogrammets olika årskurser. Så möjligheter finns och tas tacksamt emot!

Upplever du att de pedagogiska förutsättningarna förändrats över tid?
– Absolut, bland annat ställer studenterna högre krav, inte minst på återkoppling kring betyg där allt fler ifrågasätter och vill diskutera våra bedömningar. Naturligtvis kan det medföra ökad administration, men främst ser jag det som en väg till ökad transparens och rättssäkra examinationer.

Till sist, har pedagogisk kompetens tillräcklig status inom akademin?
– Införandet av Excellenta lärare är ett stort steg framåt, likaså att vi samlat våra styrkor i ett Pedagogiskt råd vilket gett oss en starkare röst och områdesledningens öra. Idag arbetar vi i samförstånd med ökade resurser och har bland annat skapat en gemensam utvärderingsmodell för utbildningar, erbjuder en veckas pedagogisk kurs för post-docs och doktorander och ska nu modernisera flera hörsalar på BMC. Så enkelt uttryckt: Vi rör oss i rätt riktning!

Fakta: Pedagogiska priset 2018

Jörgen Bengtsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, tilldelas Uppsala universitets pedagogiska pris 2018 inom området medicin och farmaci med motiveringen:

Jörgen Bengtsson utvecklar ständigt sin undervisning. Han testar gärna nya pedagogiska grepp, såsom "flipped classroom", för att aktivera studenterna och utnyttja lärartiden mer effektivt. Jörgen deltar i pedagogiska konferenser för att sprida erfarenheter och inspirera kollegor. I Medfarms pedagogiska råd stimulerar han samarbete mellan kollegor och skapar kontaktytor genom workshops kring ämnesdidaktiska frågor.

Uppsala universitets pedagogiska pris väljs utifrån förslag från studenter och kollegor och utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller.

Kontakt  Jörgen Bengtsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Läs mer  Pedagogiska Rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Läs mer  Utbildning i Farmakokinetik vid Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: privat

Nyheter