Sök 80 000 kronor i Lika villkorsmedel

2018-04-11

Nu kan du, anställd eller studerande vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, ansöka om 80 000 kronor för lika villkorsprojekt. Välkommen med din ansökan senast 18 maj 2018.

Kommittén för lika villkor utlyser nu 80 000 kronor för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Medel kan användas till utbildningsinsatser, inspirationsdagar eller projekt som berör de sju diskrimineringsgrunderna – kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck – eller breddad rekrytering inom vetenskapsområdet. Projekt kan delfinansieras av institutioner och studentorganisationer. Medel kan inte användas till forskningsprojekt eller ordinarie undervisning vid grundutbildning.

Behöriga att ansöka är anställda och studerande vid, samt hela eller delar av vetenskapsområdets institutioner. Kommittén för lika villkor beslutar om utdelning av anslag 30 maj 2018.

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning (om högst 3 000 tecken) av projektets:

  • Finansiering
  • Målsättning
  • Genomförande

Ansökan bedöms efter

  • Överensstämmelse med utlysningen
  • Kvalitet och genomförbarhet
  • Hur realistisk den föreslagna budgeten är

Ansök senast 18 maj 2018 via formulär i Kurt

Mer information: Tony Thorström, handläggare, Kommittén för lika villkor
Läs mer om Utlysning av Lika villkorsmedel 2018

Nyheter