Sällsynt studie i radiologi väcker intresse

2018-03-21

Hallå där… Camilla Andersson, röntgensjuksköterska vid Akademiska sjukhuset som i februari blev den första inom sin profession på tre decennier att disputera vid Uppsala universitet.

Camilla Andersson, disputerad röntgensjuksköterska

Varför valde du att börja forska?
Det var helt mitt eget initiativ. I vårt arbete är PET/CT en bra metod vid onkologiska undersökningar, men som också ställer krav på patienten att förstå och följa instruktioner. Tyvärr händer det att personer kommer hit oförberedda, vilket kan leda till uppskjutna undersökningar och försenade behandlingsstarter. Därför ville jag skapa en grund för bättre patientupplevelser och lyckades hitta finansiering och handledare.

Vad kan få fler av dina kollegor att välja forskningen?
Idag saknas framför allt en kultur bland oss röntgensjuksköterskor att börja forska, vilket är en förlust då vårt patientnära perspektiv sällan får utrymme i vetenskapliga studier. Situationen är inte unik, i hela Sverige är det bara arton i mitt yrke som disputerat före mig, och förmodligen måste vi som redan gjort resan bidra genom att berätta att den är görbar.

Var fann du stöd och guidning att ta dig i mål?
Jag fick av förklarliga skäl leta utanför min egen profession och hittade med tiden flera personer som kom att bidra med ovärderliga insatser. Det var strapatsrika år, men jag upplever att mitt arbete väckt viss uppmärksamhet, så förhoppningsvis är vi kanske snart flera kollegor som delar intresset för forskning.

Planerar du att forska vidare?
Absolut, jag har redan fått klartecken för en studie av patienter med neuroendokrina tumörer och deras hälsorelaterade livskvalitet. Längre fram hoppas jag gå vidare med de slutsatser jag drar i min avhandling. Att forska är det roligaste jag har gjort på arbetstid!

Kontakt Camilla Andersson
Läs Camilla Anderssons avhandling

Läs även Ny studie förespråkar bättre information om PET/CT

Magnus Alsne, foto: privat

Nyheter