"UAC är en väldigt spännande miljö att vara delaktig i"

2018-02-12

Hallå där… Christer Malmberg, doktorand vid Uppsala Antibiotic Center, som ska utveckla ett verktyg för mer effektiv diagnostisering av antibiotikaresistens i samband med blodinfektioner.

Christer Malmberg (t h) med kollegor vid UAC

Vad är målet för ditt projekt?
– Diagnostisering av antibiotikaresistens tar idag ett till två dygn, och i väntan på svar behandlas patienterna utifrån symptom och sjukhusets resistensläge. Det kan resultera i felbedömningar som dels ökar risken för vårdtagaren, dels bidrar till den accelererande resistensproblematiken i världen. Vi har därför utvecklat ett prototypsystem med potential att korta svarstiden till under två timmar vilket vid bland annat blodinfektion kan innebära skillnaden mellan liv och död, och nu vill vi ta systemet vidare.

Vad gör UAC till rätt miljö att utveckla verktyget i?
– Framför allt dess interdisciplinära struktur som ger mig möjlighet att kombinera styrkorna hos mina arbetsgivare Gradientech som ser till applikationen och institutionen för medicinsk cellbiologi som ger den teoretiska grunden, dessutom utgör närheten till Akademiska sjukhuset med dess tillgång till patientunderlag en enorm resurs för projektet.

Vad mer tillför UAC i arbetet kring antibiotika?
– Den accelererande antibiotikaresistensen ställer oss inför ett globalt hot som inga murar skyddar mot. Ska det moderna samhället överleva är internationell och interdisciplinär samverkan den enda vägen. Uppsala är redan nav för flera ledande initiativ, och att UAC nu samlar doktorander från olika delar av världen med skilda vetenskapliga perspektiv gör det till en väldigt spännande miljö att vara delaktig i.

Vilka värden uppstår i mötet med de andra doktoranderna?
– Vi har bara hunnit träffas några gånger, men jag har redan haft givande samtal med en forskare i hälsoekonomi som bidragit med relevanta aspekter kring vår produkts kommersiella potential. På sikt hoppas jag att min tid vid UAC ska ge mig den tvärvetenskapliga medvetenhet som behövs för att ta sig an antibiotikasituationen. Det här fältet rymmer bara komplexa frågeställningar, och jag är övertygad om att UAC har det som krävs för att bli plantskola för rätt sorts problemlösare.

Vad händer härnäst?
– Under våren inleder UAC en serie workshops och seminarier dit både vi doktorander och andra forskare bjuds in, vilket kan bidra ytterligare till nätverk och engagemang kring centret. Själv fortsätter jag att dela min tid mellan Gradientech och universitetet i syfte att parallellt utveckla både verktyget och vetenskapliga metoder att maximera dess framtida nytta.

Fakta Uppsala Antibiotic Center

  • UAC grundades 2016 vid Uppsala universitet.
  • UAC finansieras gemensamt av universitetets tre vetenskapsområden och rektor.
  • Satsningen pågår initialt i fyra år.


Läs även Uppsala Antibiotic Center bygger för framtiden
Läs även Antibiotika ur ett humanistiskt perspektiv
Läs även Doktoranderna vid UAC har inlett sitt arbete

Läs mer om Christer Malmbergs doktorandprojekt
Mer information Uppsala Antibiotic Center

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter