Doktoranderna vid UAC har inlett sitt arbete

2018-02-08

Hallå där… Annabel Ekberg, en av fjorton doktorander i Uppsala Antibiotic Center – Uppsala universitets tvärvetenskapliga satsning på att möta den accelererande antibiotikaresistensen.

Annabel Ekberg (två fr h) med kollegor vid UAC

Varför valde du UAC?
– De erbjöd helt enkelt mitt drömjobb. Som klinisk apotekare har jag mångårig erfarenhet av de utmaningar antibiotikaresistensen ställer vården inför. Med tiden ökade mitt engagemang till att jag började se mig om efter möjligheter att kombinera antibiotikafrågor med klinik och forskning, gärna i ett internationellt sammanhang – och vid UAC finns allt det.

Vad är ditt intryck hittills?
– Att UAC verkligen lever upp till sina ambitioner kring denna komplexa utmaning. Idag har antibiotikaproblematiken nått den punkt där vi måste förändra vårt beteende på ett globalt plan, och att samla doktorander från olika delar av världen berikar verkligen samtalet. Redan efter några få möten är energin i gruppen påtaglig.

Vad är i fokus för ditt doktorandprojekt?
– Internationella studier visar att rätt interventioner kan minska mängden antibiotikaförskrivningar inom slutenvården utan att påverka patientens tillfrisknande negativt. Jag vill prova effekten av olika insatser under svenska förhållanden och se hur olika vårdprofessioner kan samverka strukturellt kring antibiotika i patientnära situationer.

Vilket intresse möter ditt projekt vid Akademiska sjukhuset?
– Väldigt stort, alla är överens om att fungerande antibiotikabehandlingar är absolut nödvändiga om vi ska fortsätta bedriva den vård vi ger idag, och på sikt hoppas vi bidra med viktig kunskap för varje vårdenhet som vill uppnå förbättrad antibiotikaförskrivning.

Du delar din tid mellan UAC, Akademiska och institutionen för medicinska vetenskaper, är det en styrka eller splittring?
– Dessutom har mitt projekt nära band till Strama Region Uppsala. Självklart innebär det en delad tillvaro, men också att jag känner tillhörighet och stöd vid flera verksamheter. Och här hittar vi antibiotikasituationens kärna: Ingen kan allt. Ska vi hantera situationen måste vi dela varandras kunskap och perspektiv – och det är precis det jag ser som Uppsala Antibiotic Centers främsta styrka.

Fakta Uppsala Antibiotic Center

  • Uppsala Antibiotic Center grundades 2016 vid Uppsala universitet.
  • Centret finansieras gemensamt av rektor och universitetets tre vetenskapsområden.
  • Satsningen pågår initialt fyra år.

Läs även Uppsala Antibiotic Center bygger för framtiden
Läs även "UAC är en väldigt spännande miljö att vara delaktig i"
Läs även Antibiotika ur ett humanistiskt perspektiv

Läs mer om Annabel Ekbergs doktorandprojekt
Mer information Uppsala Antibiotic Center

Magnus Alsne, foto Mikael Wallerstedt

Nyheter