Sök Hjärnfondens forskningsbidrag 2018

2018-02-02

Hjärnfonden utlyser anslag för forskning inom det neurovetenskapliga området. Ett antal projekt kommer att stödjas med 500 000 kronor vardera. Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2018.

Hjärnfonden kommer under 2018 stödja ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med 500 000 kronor vardera. Projekten avser forskning under ett år, inga garantier för fortsatt medeltilldelning ges. Vetenskapliga nämnden kan, om man finner att något projektförslag är speciellt excellent, besluta om såväl tvåårigt anslag som utökat anslagsbelopp. Medel beräknas bli tillgängliga från 1 juli 2018.

Utöver Hjärnfondens allmänna forskningsbidrag finns även riktade bidrag tillgängliga med samma möjlighet till utökning enligt ovan. Hjärnfonden inbjuder i denna utlysning särskilt till innovativa, större forskningsprojekt med inriktning mot Alzheimers sjukdom.

Forskare kan även söka anslag ur Traumatisk hjärnskada – Anslag med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan.
Forskningen ska vara inriktad mot skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador. Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Du kan söka som är forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning vid svenskt lärosäte och där minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Ansök på svenska eller engelska. Titel och populärvetenskaplig beskrivning ska vara på svenska.

Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd utifrån:

  • Frågeställning
  • Metodik
  • Kompetens/Genomförbarhet

Ansök via Hjärnfondens ansökningsportal senast torsdag 1 mars 2018. Då du skickat din elektroniska ansökan skriver du ut en sammanfattning ut för underskrift av din prefekt. Skicka dokument med originalunderskrift inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag till:

Hjärnfonden
Riddargatan 17A
114 57 Stockholm

Klicka här för Anvisningar till den elektroniska ansökan
Läs mer om utlysningen på Hjärnfondens hemsida

Nyheter