Nominera till pris för internationalisering inom utbildning

2018-01-30

Senast 15 mars 2018 är du välkommen att nominera till Pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Priset om 105 000 kronor är instiftat av Sveriges medicinska fakulteter.


Priset för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2018 är utdelat. Priset tilldelades Lars Hagander, docent vid pediatrik, Lunds universitet.  

Sveriges medicinska fakulteter har gemensamt instiftat ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Prissumman om 105 000 kronor ska delas ut årligen 2017-2021 i syfte att uppmuntra lärare vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Priset tillfaller den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning. Det kan till exempel vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Välkommen att nominera här 1 februari – 15 mars 2018
Kontakt: Birgitta Sembrant, Uppsala universitet

Läs också Pris för internationalisering
Also read Prize for internationalization

Nyheter