”Målet är att bromsa hjärntumörers tillväxt”

2018-01-24

Hallå där…. Karin Forsberg Nilsson, professor i stamcellsforskning vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som fått anslag från Barncancerfonden till ett treårigt projekt om hjärntumörer hos barn.

Vilken typ av tumörer forskar ni om?
– Vi forskar om elakartade tumörer, främst hos barn men även vuxna. Hos vuxna är glioblastom vanligast och det är en av de värsta cancerformer man kan få. Hos barn dominerar medulloblastom, en tumör som sitter i lillhjärnan. Patienter med glioblastom har cirka 15 månaders medelöverlevnad och det finns inga effektiva behandlingsmetoder. Cancerformen medulloblastom kan delas upp i underdiagnoser, en del med bra prognos, andra med sämre.

Vad är målet med er forskning?
– Vi vill hitta nya sätt att behandla och bromsa cancertillväxten i de här tumörerna. Det här är experimentell grundforskning så det är långt kvar. Vi fokuserar på en särskild typ av molekyler, proteoglykaner, som finns i hela kroppen och behövs för att cellerna ska fungera normalt. Men vid cancer påskyndas omsättningen av proteoglykaner genom ett enzym som klyver proteoglykanerna, vilket gör att tumörerna växer bättre och invaderar den normala hjärnan snabbare.

Hur kan tumörerna krympas?
– När vi hämmar enzymet i modellsystem med en kemikalie så minskar tumörernas tillväxt. Problemet är att enzymhämmaren inte kommer igenom blod-hjärnbarriären ut till hjärnan där tumören finns. Därför måste vi hitta en annan hämmare som kan göra samma jobb. Det gör vi med samarbetspartners i USA, Nya Zeeland och Storbritannien. Vi ska också testa om det går att hämma tumören utan att skada den friska vävnaden.

Finns det mycket kvar att forska om?
– Ja, enzymet vi jobbat med hittills är bara en av flera intressanta molekyler. Det finns flera olika angreppssätt. Det är ett helt system som är stört i hjärntumörens utveckling och tillväxt och genom att rätta till den balansen hoppas vi kunna hindra tumörer att växa.

Läs även Tillväxt av hjärntumör kan stoppas genom enzym
Läs mer om Karin Forsberg Nilssons forskning

Annica Hulth, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter