Sök anslag ur Stiftelsen InDevelops u-landsfond

2018-01-08

Nu kan du söka 2 470 429 kronor ur Stiftelsen InDevelops fond för forskning eller annat utvecklingsarbete som främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad vid Uppsala universitet rörande hälso- och sjukvård i u-länder.

Stiftelsen InDevelop – som stödjer forskning eller annat utvecklingsarbete som främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad vid Uppsala universitet rörande hälso- och sjukvård i utvecklingsländerna – utlyser nu 2 470 429 kronor ur sin u-landsfond för resor, publicering av vetenskapliga rapporter, insamling av forskningsmaterial samt lön under begränsad tid. Fonden bestrider inte kostnader för utrustning. Stöd ges företrädesvis som startbidrag. dock normalt ej till kurser vid Uppsala universitets grundutbildning.

Projekt ska ha direkt anknytning till hälso- och sjukvård i u-land. Innan medel utbetalas måste forskningsprojektet prövas enligt Etikprövningslagen (2003:460) och sökande forskare förklara sig villig att följa eventuella villkor eller råd.

Ansökan ska avse 1 år och omfatta

  • Högst fyra A4 sidor
  • Kortfattad beskrivning av forskningsprojektet
  • Redovisning av hur forskningsmedel kommer att användas
  • Var eventuella analyser ska utföras
  • Kort meritförteckning inklusive publikationslista
  • Ev forskningshandledare (vid ansökan som avser doktorands eller masterstudents verksamhet ska huvudhandledare stå som sökande)
  • Detaljerad kostnadsplan inklusive overhead och eventuella övriga finansieringskällor

Ska medel från InDevelops u-landsfond finansiera ett delprojekt bör projektets totalkostnad framgå av ansökan. Har tidigare anslag utgått ska resultatrapport, inkluderande ekonomisk redovisning, bifogas ansökan.

Ansök senast 2018-02-28http://doit.medfarm.uu.se/kurt11186
Kontakt & Mer Information Elizabeth Öberg Dehlin, 018-471 63 04

Nyheter