Kaska Koltowska blir Wallenberg Academy Fellow

2017-12-15

Kaska Koltowska, institutionen för immunologi, genetik och patologi, erbjuds att bli Wallenberg Academy Fellow, ett karriärprogram som ger lovande unga forskare långsiktiga resurser för att kunna fokusera på sin forskning.

Kaska Koltowska blir Wallenberg Academy Fellow

Kaska Koltowska, forskare i cellulär och molekylär kontroll av lymfkärlsuppbyggnad, har av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse erbjudits att bli Wallenberg Academy Fellow vid Uppsala universitet. Programmet syftar till att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser – mellan 5 och 7,5 miljoner kronor under fem år – för att kunna fokusera på sin forskning.

Kaska Koltowska forskar kring tillväxten av det lymfatiska kärlsystemet och hur den regleras, vilket är betydelsefullt för vårt immunförsvar och för att hjälpa kroppen att hålla sin vätskebalans. På sikt kan Koltowskas arbete bidra till att hitta nya målmolekyler för läkemedel.

I oktober utsågs Kaska Koltowska till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017 för sin vetenskapliga kvalitet och potential att självständigt driva forskningsprojekt och tilldelades då åtta miljoner kronor fördelat på fem år.

Läs mer om Kaska Koltowskas forskning

Nyheter