Nobelföreläsningar fyllde The Svedbergsalen

2017-12-13

Det publika intresset var påtagligt då årets Nobelpristagare i fysiologi/medicin, Michael Rosbash och Michael W. Young, bjöd på öppna föreläsningar vid Uppsala Biomedicinskt Centrum.

Michael W. Young (t.h.) och vicerektor Stellan Sandler

Luciadagens Nobelföreläsningar vid Uppsala Biomedicinskt Centrum bjöd på två av 2017 års Nobelpristagare i fysiologi/medicin, Michael Rosbash och Michael W. Young som, tillsammans med Jeffrey Hall, belönades för sina upptäkter av de molekylära mekanismer som styr den cirkadiska rytmen (enligt NE: dygnsrytm, en biologisk rytm med en periodlängd av ca 24 timmar). Som traditionen bjuder fylldes The Svedbergsalen till sista stol – och mer därtill  – långt innan föresläningarna tog sin början.
– Det här är ett speciellt tillfälle, innan jag anlände till Sverige hade jag bara föreläst i kostym två gånger varav en var vid en begravning, konstaterade en mycket välklädd Michael Rosbash, professor vid Brandeis University, som var först ut på podiet.

Åhörarna i Svedbergsalen fick ta del av en mer samtidsorienterad presentation än innehållet i den snarast retrospektiva nobelföreläsning Rosbash gav i Stockholm tidigare i veckan. Efter en kort historisk tillbakablick – inlusive en blinkning till Uppsalas egen Carl von Linné – lades fokus på senare rön kring hur den inre klocka som finns i allt levande bland annat reglerar när vi har bäst förutsättningar för aktivitet och när vi bäst tillgodogör oss sömn, men också den effekt yttre påverkan kan ha på de celler som styr vår inre klocka.
– Men vi kan fortfarande ta igen för förlorad sömn, faktum är att vi sover både längre och djupare om vi inte är utsövda, reflekterade Michael Rosbash som svar på en publikfråga och hänvisade till studenterna själva som han förmodade kan sova både till lunch och längre än så när helgen kommer.

Michael W. Young, professor vid Rockefeller University, belyste i sin föreläsning Genes that regulate sleep and circadian rythm flera grundläggande frågor kring våra inre klockor: vad de kontrollerar och hur de uppstår, men redogjorde också för den växande kunskapen om människors cirkadiska sömnproblem.

Efter föreläsningarna fortsatte de båda pristagarna i fysiologi/medicin till en mottagning hos rektor Eva Åkesson innan de tillsammans med ytterligare fyra Nobelpristagare och en representant för fredspristagaren ICAN åt gemensam lunch på Uppsala slott.


Läs mer om 2017 års Nobelföreläsningar vid Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: Medfarm Play

Nyheter