Sök anslag till biomedicinsk forskning

2017-12-12

Just nu kan du, yngre forskare inom biomedicin med molekylär inriktning vid Uppsala universitet ansöka om anslag ur Malin och Lennart Philipsons stiftelse. Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2018.

Just nu utlyser Malin och Lennart Philipsons stiftelse ett pris som i huvudsak utgörs av ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning. Syftet är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral utbildning.

Anslaget uppgår till 1 000 000 kronor per år i två år. Av summan utgår år 1 ett personligt pris på 50 000 kronor. Resterande anslag ska gå till forskning och får användas till inköp av material och utrustning eller som lön vid anställning av doktorand, postdoktor, laboratorieingenjör eller motsvarande. Anslaget får inte användas till personlig lön.

Du som söker ska ha

  • avlagt doktorsexamen och ha genomgått minst ett års postdoktoral utbildning vid framstående utländskt lärosäte
  • din forskning förlagd till institution vid vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci under anslagsperioden
  • Vid ansökningstillfället ska högst 4 år ha gått sedan du avslutade din postdoktorala utbildning (tillägg kan göras för föräldraledighet)
  • medfinansiering av OH från den institutionen där du är anställd, då högst 10 procent av anslaget får gå till OH


Ansökan ska innehålla

  • Sedvanlig CV, inklusive publikationslista
  • Utlåtande av doktorand- och postdoktorala handledare
  • Forskningsplan (högst två sidor)
  • Uppgifter om innehav av forskningsanslag 2018–2020
  • Intyg från prefekt om att du kommer att inneha anställning och disponera lokaler för din forskning
  • En sida med dina reflexioner kring ledarskap av forskning och vetenskap


Vid bedömning beaktas forskarens vetenskapliga meriter samt dennes allmänna förutsättningar att som ledare etablera en slagkraftig forskargrupp.

Skicka din ansökan i pappersform senast 31 januari 2018 till
Martin Wahlen
Kansliet för medicin och farmaci
Box 256
Uppsala universitet
751 05 Uppsala

Maila även elektronisk ansökan i PDF-format till martin.wahlen@uadm.uu.se

Mer information: ulf.pettersson@igp.uu.se

Läs mer om utlysningen

Nyheter