Utlysning för doktorander och nydisputerade

2017-12-12

Nu utlyser Lennanders stiftelse fyra stipendier à 255 000 kr samt sex stipendier à 180 000 kr till yngre forskare för medicinska undersökningar och arbeten. Välkommen med din ansökan senast 24 januari 2018.

Nu kan du, yngre forskare med svenskt medborgarskap, ansöka om stipendium för medicinska undersökningar och arbeten. Lennanders stiftelse utlyser totalt fyra stipendier à 255 000 kronor samt sex stipendier à 180 000 kronor. Stöd kan ges för undersöknings- samt levnadsomkostnader, i första hand till nydisputerade forskare som saknar försörjning och doktorander i slutfasen av sin utbildning.

Fyll i din digitala ansökanwww.uu.se/stipendier senast onsdag 24 januari 2016, kl. 17.00.

Det framgår i webbansökan vilka bilagor som ska bifogas. Observera att inga ändringar eller kompletteringar är möjliga efter ovanstående tidpunkt.

Mer infomation Lennanders stiftelses utlysning
Read more Current call from Lennanders stiftelse (in english)

Nyheter