Rådsprofessorsbidrag till Leif Andersson

2017-12-08

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik och nybliven vinnare av Björkénpriset, tilldelas Vetenskapsrådets rådsprofessorsbidrag om 47,6 miljoner kronor för sitt projekt Den genetiska bakgrunden för biodiversitet.

Leif Andersson med forskargrupp

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tilldelas Vetenskapsrådets rådsprofessorsbidrag om 47,6 miljoner kronor. Bidraget ska ge förutsättningar att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande, och Leif Andersson mottar anslaget åren 2018–2027 för sitt projekt Den genetiska bakgrunden för biodiversitet.

Vetenskapsrådets Rådsprofessorsbidrag delas ut i hård konkurrens bland landets mest framstående forskare. Av totalt 112 ansökningar beviljades anslag till tio, vilka förväntas kunna få stor betydelse för samhället.

Leif Andersson tilldelades i november även Björkénska priset, ett av Uppsala universitets största vetenskapliga priser, för sina framstående bidrag till ny grundläggande kunskap om vertebratdjurens arvsmassa och evolution samt om genetiska mekanismer som påverkar individers egenskaper och deras risk att utveckla sjukdom.

Läs mer om Leif Anderssons forskning
Läs mer om Vetensskapsrådets rådsprofessorsprogram

Läs även Björkénska priset till Leif Andersson och Kerstin Lindblad-Toh

Magnus Alsne, foto: IMBIM

Nyheter