”Uppsala universitet värderar pedagogisk meritering högt”

2017-11-22

Hallå där… Anna Ljunghill Hedberg och Mia Furebring, infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset och lärare vid Läkarprogrammet som under hösten utnämnts till excellenta lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Excellenta lärare: Anna Ljunghill Hedberg och Mia Furebring

Vad innebär det för er att utnämnas till excellenta lärare?
– Främst ser vi det som ett erkännande av det arbete vi lagt ned på att utveckla pedagogiken vid Läkarprogrammet. Vilken praktisk nytta vi har av titeln får tiden utvisa, men det är en viktig merit för oss som är intresserade av undervisning.

Har pedagogisk kompetens tillräcklig status inom akademin?
– Att titeln Excellent lärare finns och lönemässigt jämställs med en docentur visar att Uppsala universitet värderar pedagogisk meritering lika högt som forskning. Som anställda vid Akademiska sjukhuset får vi dock inte något lönepåslag till skillnad mot dem som blir docenter, vilket kanske indikerar att Region Uppsala inte likställer pedagogisk meritering med forskningsmässig dito.

Vad kännetecknar en bra pedagog?
– Kunskap inom sitt ämnesområde, entusiasm och engagemang, likaså förmåga att möta studenterna på deras nivå och att hjälpa dem att uppnå lärandemålen. För det krävs fungerande ramar såväl som utrymme för varje pedagog att forma och situationsanpassa sin egen undervisning. Vid Läkarprogrammet finns den takhöjden, och programkommittén har gett oss frihet att bland annat utveckla våra idéer kring rondundervisning.

Hur utvecklar man sina pedagogiska förmågor?
– Praktisk övning och reflektion är viktigt. Återkoppling och tips från studenter och andra lärare är också värdefullt, bland annat deltog vi i en pedagogisk utbildning där alla tilldelades varsin critical friend som besökte och gav direkt respons på våra föreläsningar vilket var mycket givande. Att samarbeta med en entusiastisk kollega och bolla idéer och genomföra projekt tillsammans fungerar väldigt bra för oss.

Vilka pedagogiska utmaningar upplever ni idag?
– Vid Läkarprogrammet ser vi en stor utmaning i att kunna bedriva en meningsfull klinisk undervisning för ett allt större antal studenter på Läkarprogrammet samtidigt som antalet vårdplatser blir färre. Detta sker dessutom i en allt mer pressad arbetsmiljö för våra kliniskt verksamma kollegor som handleder studenterna under deras tjänstgöring på de olika klinikerna, vilket gör utmaningen ännu större.

Läs mer om Läkarprogrammet vid Uppsala universitet
Läs även Pedagogiskt uppdrag i förändring

Magnus Alsne

Nyheter