EIT Health finansierar MOOC om antibiotikaresistens

2017-11-06

EIT Health har beslutat att ge ekonomiskt stöd till fortsatt utveckling av Antibiotic Resistance: the Silent tsunami, en MOOC vid Uppsala universitet som belyser antibiotikaresistens ur ett globalt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Thomas Tängdén, medicinskt ansvarig, ReAct

Den ökande antibiotikaresistensen riskerar att sätta många medicinska framsteg ur spel och dödligheten kopplad till bakterieinfektioner förväntas därmed stiga. För att nå en hållbar användning av antibiotika krävs ökad kunskap, beteendeförändringar och livsstilsinterventioner, mål som ryms inom det europeiska konsortiet EIT Health uppdrag.
– Det känns mycket bra att EIT Health beslutat att ge ekonomiskt stöd till Antibiotic Resistance: the Silent tsunami, som belyser antibiotikaresistens ur ett globalt och tvärvetenskapligt perspektiv, säger Catharina Svensson, EIT Health Campus Coordinator vid Uppsala universitet.

Teamet bakom MOOCen är kopplat till ReAct - Action on Antibiotics Resistance, ett globalt, tvärvetenskapligt nätverk som antagit antibiotikaresistens utmaningar. ReAct har sin hemvist vid Uppsala universitet, där Thomas Tängdén, läkare och medicinskt ansvarig, utvecklade den ursprungliga MOOC som gavs i oktober 2016 och april 2017. Med finansiering från EIT Health ska Tängdén nu redesigna MOOCen i syfte att bredda dess tillämpningsområden.
– Den utvecklade MOOCen kommer att passa alla som vill få en bredare förståelse för antibiotikaresistens. Vår målgrupp omfattar hälso- och sjukvårdspersonal, studenter, allmänhet, experter som är intresserade av att pröva sin kunskap, och inte minst doktorander vid Uppsala Antibiotic Center, säger Thomas Tängdén.

MOOCen omfattar studiefrågor, övningar och prov som gör det möjligt att bedöma deltagarnas kunskaper och hur väl de tagit till sig för kursens innehåll. Med utgångspunkt i antibiotikans utveckling, fakta om antibiotikaresistens och exempel från vården, samlar deltagarna kunskaper i grundläggande mikrobiologi, uppkomsten av antibiotika och resistens, utveckling av ny antibiotika och mycket mer. Kursen avslutas med en genomgång av internationella initiativ och praktiska åtgärder som individer och samhälle kan bidra med i syfte att förlänga antibiotikans livslängd.
- Vårt övergripande mål är att öka deltagarnas allmänna kunskap om antibiotikaresistens och att belysa problemets tvärvetenskapliga karaktär. Vi vill visa att antibiotikaresistens inte bara är ett hälsovårdsproblem, utan en global fråga med kopplingar till en rad discipliner, säger Thomas Tängdén.

Läs mer om EIT Health vid Uppsala universitet
Kontakt:
Thomas Tängdén
Läs mer om ReAct – Action on Antibiotic Resistance

Magnus Alsne, foto: ReAct

Nyheter