Sök 1,5 miljoner till medicinsk forskning

2017-11-02

Nu kan du, forskare vid medicinska fakulteten, söka anslag om totalt 1 500 000 kronor för forskning inom odontologi och stomatologi samt inom geriatrik. Välkommen med din ansökan senast måndag 20 november.

Hösten 2017 genomförs nedanstående två utlysningar om sammanlagt 1 500 000 kronor att söka för dig som bedriver forskning vid medicinska fakulteten.

Fyll i din ansökan senast måndag 20 november, kl. 17.00 på www.uu.se/stipendier. I ansökan framgår vilka bilagor som ska bifogas.

Odontologisk och stomatologisk forskning

Thuréus stiftelse främjar forskning inom tänderna, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande problem, profylax och sjukdomarnas botande.

Utlysningen omfattar 800 000 kronor. Du kan söka som är svensk medborgare och avlagt medicine licentiatexamen (läkarexamen). I första hand ska arbete vid undervisningssjukhus eller annat sjukhus komma ifråga.

Läs mer om utlysning i Odontologisk och stomatologisk forskning

Geriatrisk forskning

Thuréus stiftelse främjar forskning på ålderdomens område, utredning av ålderdomens problem och sjukdomar samt deras profylax och botande jämte principerna för åldringsvård. Tekniska hjälpmedel samt speciella byggnads- och inredningsproblem böra studeras.

Utlysningen omfattar 700 000 kronor. Du kan söka som är svensk medborgare och avlagt medicine licentiatexamen (läkarexamen), krav på med. lic. gäller ej forskning av mer teknisk art (hjälpredskap, byggnad etc.) I första hand ska arbete vid sjukhus, pensionärshem eller åldringsinstitution komma ifråga.

Läs mer om utlysning i Geriatrisk forskning

Nyheter