Stellan Sandler: Rivstart i höstrusket

2017-10-25

Dekanusbyte vid farmaceutiska fakulteten, fyra nya prodekaner, stundande slutrapport för KoF17, införande av nationella forskningsinfrastrukturer och höjda prestationsanslag inom synhåll. Det nya läsåret har startat i högt tempo för vårt vetenskapsområde, konstaterar vicerektor Stellan Sandler.

Stellan Sandler på plats i Segerstedthuset

Jag sitter just nu, en mulen och regnig oktoberdag, på min anvisade arbetsplats högst upp i Segerstedthuset och tittar på min laptop och ett papperslöst skrivbord, och undrar var jag har hamnat. När jag vrider huvudet ett kvarts varv åt höger dyker dock en enastående vy upp i form av Carolina Rediviva, Domkyrkan, Gunillaklockan och Slottet, och jag känner mig genast mindre bortkommen. Ett nytt läsår och en ny mandatperiod har startat i högt tempo för Uppsala universitet och för Medfarm. Efter alla turer kring Segerstedthuset känns det nu bra att vara i huset, och ”Segis” verkar snabbt ha blivit en plats för både stora, små, formella och informella möten. Jag känner något av en nybyggaranda trots vår Alma Maters vördnadsbjudande ålder om 540 år.

En slutrapport för KOF17 offentliggörs snart. Många synpunkter har framförts, varav flera är övergripande för hela universitetet, men även en del som är mer specifika för Medfarm. Exempel på sådana är prefektens roll och behov av support, IT-stöd och IT-miljö, karriärvägar och karriärstöd inom universitet. En annan synpunkt är hur universitetet på bästa sätt samverkar med ledningen för universitetssjukhuset och regionen/landstinget. Forskningsinfrastruktur är fortsatt en mycket stor fråga. Vetenskapsområdet satsar 2018 mer än någonsin på regional och lokal infrastruktur, vilket vi bedömer angeläget för att upprätthålla kvaliteten och attraktionskraften för vår forskning. Till detta kommer att Vetenskapsrådet (VR) nyligen tillstyrkte ett antal nationella forskningsinfrastrukturer som ska ledas från Uppsala. Här vill jag rikta ett stort tack till er alla som har varit engagerade i ansökningarna till VR och som är beredda att ta ansvar för etableringen av infrastrukturerna.

I verksamhetsplanen 2018 föreslås en extrasatsning för att höja prestationsanslaget från 94 till 100 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än den traditionella pris- och löneuppräkningen. Göran Alderborn leder nu en grupp som ser över regler kring och de komponenter som ingår i fördelningen av prestationsanslaget. I den statliga budgeten 2018 för utbildningkan vi även skönja mindre satsningar som kan bidra till att stärka Medfarm på utbildningssidan.

I juli  fick Medfarm fyra nya prodekaner för infrastruktur (Karl Michaëlsson), samverkan (Christel Bergström), utbildning på forskarnivå (Anders Backlund) och utbildning på grundläggande nivå inom den medicinska fakulteten (Matts Olovsson). Jag önskar er alla stort lycka till, samtidigt som jag framför mitt varma tack till Catharina Svensson och Sten Rubertsson som lämnat sina uppdrag som prodekaner. Från 1 oktober har även Göran Alderborn efter mer än sex år valt att lämna sitt uppdrag som dekanus för den farmaceutiska fakulteten. Göran har varit en kraftfull, ytterst kompetent och engagerad dekanus. För mig har Göran varit ett stort stöd, och han har mycket lojalt och på ett utomordentligt sätt tagit sig an svåra uppgifter. Det är min fromma förhoppning att Göran även fortsättningsvis kommer att delta och bidra till en framgångsrik utveckling av vårt universitet. Göran efterträds av Margareta Hammarlund-Udenaes som jag önskar hjärtligt välkommen!

Slutligen önskar jag alla medfarmare en god fortsättning på höstterminen och rekommenderar er ett besök i Segerstedthuset och Medfarms kansli på plan 4. Själv ska jag nu försöka leta mig ut ur huset och ut i höstrusket!

Stellan Sandler
vicerektor
Vetenskapsområdet för medicinoch farmaci

Stellan.Sandler@mcb.uu.se

Nyheter