Två nya hedersdoktorer vid farmaceutiska fakulteten

2017-10-25

Farmaceutiska fakulteten utser Christopher Porter, professor vid Monash University, och Fang-Rong Chang, professor vid Kaohsiung Medical University, till nya hedersdoktorer.

Christopher Porter, professor vid Monash University, är världsledande forskare i gränsskiktet mellan farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci, biologi och materialvetenskap. Han har ett välfungerande samarbete med farmaceutiska fakulteten inom läkemedelsformulering.

Fang-Rong Chang, professor vid Kaohsiung Medical University, forskar främst inom biologiskt aktiva substanser från naturprodukter med anti-virala och cytotoxiska effekter. Sedan 2004 är han involverad i forskningsprojekt och utbildning vid institutionen för läkemedelskemi.

Som tidigare meddelats har även France Mentré, professor i biostatistik vid Universitet Paris Diderot, utsetts till hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten.

Promotionen äger rum i Universitetsaulan den 26 januari 2018.

Läs mer om Christopher Porter
Läs mer om Fang-Rong Chang
Se samtliga hedersdoktorer vid farmaceutiska fakulteten

Nyheter