Tre nya hedersdoktorer vid medicinska fakulteten

2017-10-25

Medicinska fakulteten utser professor Walter Doerfler vid Friedrich-Alexander-Universität, professor Kari Kustaa Alitalo vid Helsingfors universitet och musikern Ulf Johansson Werre till nya hedersdoktorer.

Doerfler, Alitalo och Johansson Werre

Walter Doerfler har varit verksam som professor vid Rockefeller University i New York samt vid universiteten i Köln och Erlangen i Tyskland. Walter Doerfler är en av Europas mest framstående virologer och molekylärbiologer, och har bedrivit gästforskning i Uppsala.

Kari Kustaa Alitalo vid Helsingfors universitet har i 25 år varit en internationellt ledande forskare inom nybildning av blodkärl och lymfkärl. Kari Kustaa Alitalo har omfattande kontakter med Uppsala universitet.

Ulf Johansson Werre läste medicin i Uppsala men avbröt utbildningen för jazzmusikstudier på Musikhögskolan i Stockholm och i USA. Ulf Johansson Werre har idag omfattande musikaliska meriter och ett stort intresse för området musik-hälsa och musikens effekter på hjärnan.

Promotionen äger rum i Universitetsaulan den 26 januari 2018.

Se samtliga hedersdoktorer vid medicinska fakulteten

Nyheter