3 minuter med farmaceutiska fakultetens nya dekanus

2017-10-23

Hallå där… Margareta Hammarlund-Udenaes, professor i farmakokinetik, som måndag 16 oktober tillträdde som ny dekanus vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.

Margareta Hammarlund-Udenaes

Hur ser du på ditt nya uppdrag som dekan för farmaceutiska fakulteten?
– Det är en både stor och betydelsefull uppgift, och när min företrädare Göran Alderborn valde att avsäga sig sitt dekanskap i förtid uppstod en akut situation inom fakulteten där jag efter en stunds nödvändig reflektion valde att acceptera uppdraget.

Vilka ser du som dina främsta kvaliteter för uppdraget?
– Jag har lång erfarenhet av, och ett brett kontaktnät inom svensk och internationell farmaci som jag tar med mig i arbetet med att lyfta såväl läkemedelsområdet som vår fakultet på forskningsarenan. Internt har jag tidigare deltagit i bland annat Områdesnämnd och Grundutbildningskommitté vilket bör ge mig bra grund för framtida dialog inom både fakulteten och vårt vetenskapsområde.

Vilka råd har du fått av din företrädare Göran Alderborn?
– Allt har som sagt gått väldigt fort och vi har ännu inte hunnit sätta oss för några uttömmande samtal, men Göran har som bekant varit en mycket klok och skicklig dekan och har lovat att finnas nära till hands för att ge mig guidning där det behövs.

Vilka uppgifter tar du dig an initialt?
– Högst på agendan ligger att avgöra hur vi går vidare internt med resultatet av den universitetsövergripande forskningsutvärderingen KoF17, dessutom övertar jag Görans roll i utvecklingen av forskningsområdet Läkemedelsanvändning.

Vad planerar du att prioritera på sikt?
– Det är för tidigt att svara på, men vår samverkan med Medicinska fakulteten är oerhört viktig och har sedan starten gått i positiv riktning, och jag kommer att lägga stor vikt vid att fortsätta utveckla former och förutsättningar för detta samarbete.

Kontakt Margareta Hammarlund-Udenaes
Läs mer om Margareta Hammarlund-Udenaes forskning

Magnus Alsne, foto: privat

Nyheter