Henrik Boije och Kaska Koltowska blir Ragnar Söderbergforskare

2017-10-19

Henrik Boije, institutionen för neurovetenskap och Kaska Koltowska, institutionen för immunologi, genetik och patologi, utses till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017 och mottar åtta miljoner kronor var fördelat på fem år.

Kaska Koltowska och Henrik Boije, Ragnar Södebergforskare i medicin

Henrik Boije, forskare i genetisk utvecklingsbiologi, och Kaska Koltowska, forskare i Cellulär och molekylär kontroll av lymfkärlsuppbyggnad, har av Ragnar Söderbergs stiftelse utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017.  De har valts för sin vetenskapliga kvalitet och potential att självständigt driva forskningsprojekt och tilldelas åtta miljoner kronor var fördelat på fem år.

Henrik Boije forskar om rörelsekoordination hos ryggradsdjur. Han undersöker hur ryggmärgens nervcellkretsar är organiserade för att växla mellan olika former av rörelsemönster. På sikt kan Henrik Boijes forskning öka vår förståelse kring den roll nedbrytning av nervkretsar har i traumatiska skador och degenerativa sjukdomar.

Kaska Koltowska forskar om tillväxten av det lymfatiska kärlsystemet och hur den regleras, vilket är betydelsefullt för vårt immunförsvar och för att hjälpa kroppen att hålla sin vätskebalans. På sikt kan Kaska Koltowskas forskning bidra till att hitta nya målmolekyler för läkemedel.

Läs mer om Henrik Boijes forskning
Läs mer om Kaska Koltowsas forskning

Se film från Ragnar Söderbergs stiftelse

Nyheter