Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Uppsala universitet övertar Ludwiginstitutets forskningsmiljö

2017-09-25

Hallå där… Carl-Henrik Heldin, som i 31 år var forskningschef för Ludwiginstitutet för cancerforsknings Uppsalafilial innan det i augusti uppgick i institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Varför läggs Ludwiginstitutets Uppsalafilial ned?
– För tretton år sedan erbjöds jag att flytta vår verksamhet till Stockholmsfilialen och överta ledarskapet där, men valde att fortsätta vårt arbete i Uppsala om än med reducerad budget och planerad nedläggning av vår filial när jag fyllde 65. Nu är tiden inne och inget kommer alltså som en överraskning. Beslutet i sig härrör i att Ludwiginstitutet på sikt ville minska sina utgifter.

Hur påverkas er verksamhet?
– Vi har alltid haft nära samverkan med Uppsala universitet, och övergången är helt odramatisk. Vi har blivit väl mottagna, behåller våra lokaler vid BMC och har redan fått korridorsällskap av två av institutionens forskningsgrupper vilket känns bra. Naturligtvis saknar vi den stadiga finansiering som möjliggjort långsiktig framförhållning, men det ska vi försöka lösa på annat sätt.

Vad innebär det för din arbetsdag?
– Att inte längre leda ett forskningsinstitut frigör tid för min egen forskning, något jag alltid givit högsta prioritet. Dessutom har jag flera externa åtaganden som tar plats i kalendern så arbetsveckorna är fortsatt långa, vilket är mitt eget val bör påpekas.

Som ordförande i Nobelstiftelsen, hur står sig svensk forskning?
– Infrastrukturellt är mycket bra, men visst kan saker förbättras. Vi bör bland annat öka ansträngningarna att rekrytera yngre, skickliga forskare, jag ser också gärna att staten avsätter ytterligare medel till grundforskning och inte bara satsar på tillämpad forskning, men igen, på det hela taget verkar svensk forskning under gynnsamma villkor.


Kontakt Carl-Henrik Heldin

Magnus Alsne, foto: Uppsala universitet

Nyheter