Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

SSMF utlyser resestipendier för doktorander

2017-08-25

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser resestipendier om högst 50 000 kronor till doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning. Välkommen med din ansökan senast 1 september 2017.

Registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation kan nu ansöka om Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings resestipendium som är maximerat till 50 000 kronor och beviljas högst 3 gånger. SSMF Ansökningsportal öppnar två veckor innan respektive deadline: 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Stipendier ges till resor för att lära sig ny metodik, samla in forskningsdata eller likartade ändamål. Medlen avses täcka extraordinära personliga kostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt. Till ansökan ska bifogas personlig inbjudan från värdinstitution samt intyg från huvudhandledare. Resan får påbörjas tidigast 1 månad efter ansökningstidens utgång.

Stipendiet betalas ut i efterskott, senast 1 månad efter avslutad resa, mot insändande av reseräkning tillsammans med originalkvitton samt en vetenskaplig rapport för projektet.

Stipendium utdelas ej för kurser, konferens- eller kongressresor, för material, tryckning eller andra driftskostnader, traktamente eller ersättning för matkostnader.

Ansök via SSMF Ansökningsportal senast 1 september 2017.
Läs merSSMF.se

Nyheter