Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sök anslag för forskning inom medicinsk barnsjukvård

2017-08-17

Med start 15 september utlyser Stiftelsen Samariten 1 500 000 kronor i anslag till forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården. Välkommen med din ansökan senast 16 oktober 2017.

Stiftelsen Samariten utlyser perioden 15 september – 16 oktober 2017 totalt 1 500 000 kronor för forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården. Anslag fördelas i form av forskningsbidrag samt forskningsstipendier om högst 3 månader.

Anslagen ska främst stödja nyetablerade projekt med hög klinisk relevans för pediatrik och som saknar stöd från stora anslagsgivare. Stiftelsen välkomnar också ansökningar för anordnande av vetenskapliga symposier.

Ansökningsformulär och instruktioner finns tillgänglig på hemsidan: www.stiftelsensamariten.se under ansökningsperioden (170915 – 171016). Ansök senast måndag 16 oktober 2017 kl. 24.00.

Kontakt & mer information Kristin Mattsson
Ladda hem poster

Nyheter