Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Ludwiginstitutet i Uppsala upphör

2017-08-15

Ludwig Institutet för cancerforsknings Uppsalaavdelning har upphört. Institutets medarbetare övergår i anställning vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Ludwiginstitutet för cancerforsknings Uppsalaavdelning – ett fristående forskningsinstitut som med anknytning till Uppsala universitet bedrivit forskning på bland annat tillväxtfaktorer och deras roll vid cancerutveckling – har upphört.

Ludwiginstitutets medarbetare är fr o m 1 augusti 2017 anställda vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).

Läs mer på Ludwig Cancer Research
Besök institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Nyheter