Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Två nya prefekter inom vetenskapsområdet

2017-08-15

Karin Nordin och Catharina Svensson har tillträtt som nya prefekter vid Uppsala universitets institution för folkhälso- och vårdvetenskap respektive medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Karin Nordin, professor i Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, har tillträtt som ny prefekt vid Uppsala universitets institution för folkhälso- och vårdvetenskap.

Catharina Svensson, professor i molekylär virologi, har tillträtt som ny prefekt vid Uppsala universitets institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).

Kontakt Karin Nordin, Karin.Nordin@pubcare.uu.se
Kontakt Catharina Svensson, Catharina.Svensson@imbim.uu.se

Prefekter vid vetenskapsområdet för medicin och farmacis institutioner (2017-08-15):

Farmaceutiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Nyheter