Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Första mottagaren av Pris för internationalisering utsedd

2017-05-04

Sveriges medicinska fakulteters Pris för internationalisering tillfaller år 2017 Camilla Hesse, Biomedicinska analytikerprogrammet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sveriges medicinska fakulteter nyinstiftade Pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå tillfaller i år Camilla Hesse, Biomedicinska analytikerprogrammet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I motiveringen konstateras att Camilla Hesse genom sitt strategiska och målinriktade arbete med internationalisering har entusiasmerat lärare och studenter på programmet. Detta har lett till en diversifierad och varaktig internationalisering såväl på hemmaplan som i samarbete med utländska partners. Camilla Hesses drivna personliga ledarskap har resulterat i att internationalisering idag är en naturlig del av undervisningen. Internationaliseringsarbetet har varit starkt bidragande till förnyelse av programmets struktur och pedagogik och är idag ett gott exempel för andra utbildningar på fakulteten. Camillas engagemang kännetecknas av ett konkret arbetssätt som de senaste tre åren medfört ökad mobilitet av lärare och studenter samt skapandet av ett gemensamt europeiskt masterprogram.

Prissumman om 105 000 kronor utdelas till den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning.

Nyheter