Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

SciLifeLab utlyser medel för genomikstudier

2017-04-20

SciLifeLab utlyser 30 miljoner kronor till nationella forskningsprojekt inom genomik och biodiversitet. Välkommen med er ansökan senast 15 juni 2017.

SciLifeLabs nationella genomikprogram Swedish Genomes Program och Swedish Biodiversity Program öppnar utlysning för nationella forskningsprojekt baserade på storskalig DNA-sekvensering. Ansök senast 15 juni 2017.

Utlysningen omfattar 30 miljoner kronor i stöd för sekvensanalys av unika och välbeskrivna provsamlingar för att studera grunden till genetiska sjukdomar eller hur biologisk mångfald påverkas av olika miljöfaktorer.

Ansökningar genomgår vetenskaplig granskning. Beviljade projekt får tillgång till infrastruktur för sekvensering samt ekonomiskt bidrag för att täcka kostnaderna för reagens.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker
Mer information om detta initiativ: Sverker Lundin, Koordinator nationella projekt
Generell information nationella projekt och ansökan: nationalprojects@scilifelab.uu.se


SciLifeLab offers funding for national genomics studies

SciLifeLab welcomes applications for Swedish research projects based on next generation DNA sequencing. In total, this third call will provide 30 million SEK in support for sequence analysis of unique and wellcharacterized sample collections to study either the genetic basis of disease or environmental effects on biodiversity. Application deadline is June 15, 2017

Read more about the call and how to apply
More information: Sverker Lundin, Coordinator National Projects
General information national projects applications: nationalprojects@scilifelab.uu.se

Nyheter