Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Satsning på PET ger resultat

2017-04-07

Marc Stevens, tidigare doktorand inom PET-forskningen vid institutionen för Läkemedelskemi, har av KAW tilldelats ett tvåårigt postdoktoralt stipendium för uppdrag vid Stanford University (US).

Marc Stevens, alumn vid Uppsala universitets institution för Läkemedelskemi, tilldelas ett tvåårigt postdoktoralt stipendium av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Stipendiet – som delas ut inom ramarna för The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford – kommer att finansiera Marc Stevens arbete med att, med hjälp av positronemissionstomografi (PET), undersöka kopplingen mellan inflammation och Alzheimers sjukdom.
– Det här är ett resultat av den stora satsning på PET-forskning som vårt vetenskapsområde påbörjade 2011, vilken bland annat möjliggjorde Marcs doktorandstudier vid vår institution. Idag är vi oerhört glada för Marcs skull och önskar honom all framgång i hans updrag vid Stanford, säger Mats Larhed, professor vid institutionen för Läkemedelskemi.

Läs mer om Preklinisk PET vid Uppsala universitet
Läs Marc Stevens avhandling
Läs mer om The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford

foto: LinkedIn, Wikipedia

Nyheter