Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sök 80 000 kronor i Lika villkorsmedel

2017-03-01

Nu kan du, anställd eller studerande vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, ansöka om 80 000 kronor för lika villkorsprojekt. Välkommen med din ansökan senast 10 april 2017.

Nu utlyser Kommittén för lika villkor 80 000 kronor för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Medel kan användas till utbildningsinsatser, inspirationsdagar eller projekt som berör de sju diskrimineringsgrunderna – kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck – eller breddad rekrytering inom vetenskapsområdet. Medel kan inte användas till forskningsprojekt eller ordinarie undervisning vid grundutbildning.

Behöriga att ansöka är anställda och studerande vid, samt hela eller delar av vetenskapsområdets institutioner. Kommittén för lika villkor beslutar om utdelning av anslag 24 april 2017.

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning (högst 3 000 tecken) av projektets:

  • finansiering
  • målsättning
  • genomförande

Ansökan bedöms efter

  • Överensstämmelse med utlysningen
    Kvalitet och genomförbarhet
    Hur realistisk den föreslagna budgeten är

Ansök senast 10 april 2017 via http://doit.medfarm.uu.se/kurt9942

Mer information: Tony Thorström, handläggare, Kommittén för lika villkor
Läs mer Utlysning av Lika villkorsmedel 2017

Läs även: Per Lytsy – Det diffusa som styr våra liv

Nyheter