Sök 900 000 kronor till diabetesforskning

2017-02-10

Nu utlyser Familjen Ernfors fond 900 000 kronor genom Forum för Diabetesforskning. Utdelningen sker i april 2017. Skicka din ansökan till professor Per-Ola Carlsson senast 10 mars 2017.

Stiftelsen Familjen Ernfors fond ställer genom Forum för Diabetesforskning ett belopp på cirka 700 000 kronor till förfogande för diabetesforskning. Utdelningen sker i april 2017 och sökande kommer att få besked om tilldelning snarast därefter.

Ansökan med sökandens namn, adress, tjänsteställe och utbildning (emeritus kan ej vara huvudman för projektanslag) ska omfatta:

  • forskningsplan – om högst fyra A4-sidor
  • kostnadsberäkning
  • meritförteckning
  • Du som tidigare beviljats anslag från fonden ska bifoga en redogörelse för hittills uppnådda resultat, gärna i form av publicerade arbeten.

Fullständig ansökan i två exemplar ska vara inlämnad/poststämplad senast den 10 mars 2017. Märk kuvertet: Stiftelsen Familjen Ernfors Fond

Skicka din ansökan till
Professor Per-Ola Carlsson
Institutionen för medicinsk cellbiologi
BMC
Box 571
751 23  UPPSALA

Mer information: Familjen Ernfors fond 2017
Kontakt:
professor Per-Ola Carlsson

Nyheter