Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

EIT Health tar Europa till Uppsala

2017-02-08

Tre dagar i februari samlades trehundra av Europas ledande hälsoaktörer i Uppsala Konsert & Kongress för att hitta nya samarbetspartners – och Uppsala universitets forskare tog tillfället i akt.

Mats Larhed i vimlet på UKK

En signal ljuder genom Uppsala Konsert & Kongress, sorlet i korridorerna tystnar snabbt. Trehundra personer från 17 europiska länder söker effektivt upp nya partners och snart sänker sig åter bruset från ivriga samtal. Vi befinner oss i EIT Health Matchmaking Event, en sorts tvärvetenskaplig speeddating där akademi, företag och myndigheter söker nya kontakter för ansökningar till årets stora utlysning av EIT Health-miljoner.
– För att utveckla nya idéer inom hälsoområdet behöver vi även blicka bortom Sveriges gränser, och EUs forsknings- och innovationssystem har, liksom vår regering, gjort tydligt att de kommer att prioritera internationella samverkansprojekt med samhällsnytta. Alltså måste vi hitta flera nya sätt att arbeta, vilket gör EIT Health till ett mycket viktigt instrument för oss, säger Mats Larhed, koordinator för universitetets arbete inom EIT Health.

Konsortiet EIT Health samlar 140 ledande universitet, företag och vårdaktörer som med enad kraft tar sig an de hälsorelaterade utmaningar Europa står inför. Uppsala universitet har gått in med fullt engagemang, och som arrangör av årets största mötesplats inom EIT Health ges de egna forskarna en unik möjlighet att skapa nya kontakter.
– Det ryms ett enormt värde i att handplocka och fokusera på de möten man vill delta i utan att ägna tid och kraft på att resa runt i Europa, samtidigt som Uppsala visar sina styrkor för potentiella samarbetspartners som tidigare kanske varit helt obekanta med staden, och alla jag möter är mycket imponerade av det professionella arrangemanget, säger Andy Browning, Director of Innovation Projects, EIT Health.

Minuterna har gått, ännu en signal och nya möten väntar. Evelina Vågesjö, institutionen för medicinsk cellbiologi och skapare av en lovande metod att påskynda läkning av kroniska sår, skyndar förbi.
– Jag hade precis ett väldigt bra samtal med ett tyskt företag som utvecklar biologiska levande läkemedel, nu ska jag träffa ett av världens ledande läkemedelsföretag med bas i Paris. EIT Health ger verkligen tillgång till ett helt nytt nätverk som jag är övertygad kommer att stärka mina möjligheter i större europeiska utlysningar.


Läs mer om EIT Health vid Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter