Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Ny teknik ska bota kroniska sår

2017-01-10

Med genetiskt ombyggda mjölksyrabakterier är Evelina Vågesjö, nybliven doktor vid Uppsala universitet och vd för Ilya Pharma, på väg att lösa en av vårdens största utmaningar.

– Kroniska sår är ett mycket vanligt problem som orsakar svåra plågor för de drabbade och kräver stora vårdresurser. Med vår nya bioterapeutika hoppas vi kunna accelerera läkeprocessen med upp till 80 procent samtidigt som förbrukningen av antibiotika kan minskas i samband med behandling!
Mindre än fem år har gått sedan den då nyblivna doktoranden Evelina Vågesjö började fundera över möjligheten att modifiera mjölksyrabakterier för att leverera biologiska läkemedel till sår. Idag ligger doktorshatten på hyllan och Evelina driver projektet vidare som vd i nybildade aktiebolaget Ilya Pharma. Hennes omdesignade bakterier uppvisar unika effekter i försök på möss och under 2017 väntar de första kliniska testerna.
– Inför nästa fas behöver vi få in cirka trettio miljoner kronor, men vi får bra coachning av Uppsala Innovation Centre och UU Innovation och våra resultat väcker stort intresse hos både läkemedelsindustri och riskkapitalbolag, så finansieringen ser ut att lösa sig, konstaterar Evelina Vågesjö från laboratoriet i Uppsala Biomedicinskt Centrum.

Den nya tekniken väcker uppmärksamhet även bortom Sveriges gränser. EIT Health, det europeiska konsortium som på EU:s uppdrag tar sig an vårdsamhällets utmaningar, valde tidigt att stödja utvecklingen av Ilya Pharma, och då Evelina Vågesjö vid EIT Healths årsmöte i Barcelona redogjorde för resultatet av sitt arbete tilldelades hon – i hård konkurrens från andra unga forskare – fortsatta anslag för att ta sin innovation vidare.
– Att ha EIT Health i ryggen ger oss dels en kvalitetsstämpel som förhoppningsvis underlättar vår framtida verksamhet, dels tillgång till ett större europeiskt nätverk. Under 2017 är vi inbjudna att presentera Ilya Pharma vid Global Investor Forum i Maastricht och vi hoppas också initiera nya samarbeten i samband med EIT Health Matchmaking Event i Uppsala vilket kan stärka våra möjligheter i större europeiska utlysningar.

Alltjämt återstår mycket arbete innan Evelina Vågesjös bakterier är redo att möta marknaden, men hon och kollegorna på Ilya Pharma har siktet stadigt framåt. Deras patent är hett eftertraktat och förblir testsvaren positiva stundar förhandlingar om licenstillverkning och externt ägarskap.
– Hittills har vi av resursskäl fokuserat på sår hos patienter med diabetes, men vår teknik har potential att kunna appliceras på alla akuta och kroniska sår och så snart vi validerar konceptet tar vi nästa stora steg på den fantastiska resa min tidigare handledare, professor Mia Phillipson lät mig påbörja. Idag är vi fem personer och en rad konsulter som samarbetar i projektet och Ilya Pharma, och oavsett vart vägen för oss är det en stor inspiration att ta del av den mäktiga utväxling som uppstår när olika kompetenser möts och strävar mot ett gemensamt mål!

Se video Ilya Pharma. Modified lactic acid bacteria accelerating wound healing
Kontakt Evelina Vågesjö, Uppsala universitet/Ilya Pharma

Magnus Alsne, foto EIT Health

Nyheter