Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

En natts sömnbrist ändrar ditt DNA

2015-07-28

Redan en natts sömnbrist påverkar de gener som styr biologiska klockor i våra kroppars celler och vävnader visar nya studier vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

– Vi vet att vår ämnesomsättning kan påverkas negativt om vi sover för lite eller fel tid på dygnet. Dåliga sömnvanor kopplas till ökad risk för övervikt och typ-2 diabetes. Dessa tillstånd uppstår även hos djur där man slagit ut gener som styr dessa klockor. Därmed kan resultaten av vår studie tyda på att förändringar i klockgener kan ha koppling till nämnda negativa effekter av sömnbrist, säger Jonathan Cedernaes som utfört studien vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap.

I studien deltog 15 personer i två sessioner, där de i slumpmässig ordning fick sova över 8 timmar respektive vara vakna hela natten – men förbli sängliggande för oförändrad aktivitetsnivå. Efter respektive natt togs blodprover för att jämföra blodsocker- och insulinnivåer i syfte att bedöma deltagarnas blodsockerkänslighet. Deltagarna lämnade även vävnadsprover från underhudsfett på magen och lårets framsida, vilka i analys visade att regleringen och aktiviteten av klockgenerna var påverkad efter en natts sömnbrist.

Genaktivitet regleras av en mekanism som benämns epigenetik, där förändringar omfattar en process där metylgrupper fästs på eller tas bort från DNA-kedjan. Detta reglerar i sin tur om gener ska vara på eller avstängda.
– Så vitt som vi vet är vi de första som visar att epigenetiska förändringar kan uppstå efter sömnbrist hos människor. Vi är även först att visa att detta sker i dessa viktiga vävnader hos människor efter förlorad sömn. Det var något förvånande att se hur epigenetiska förändringar i dessa gener uppstår så snabbt, och även intressant att det sker för dessa klockgener, som är centrala för att upprätthålla normal ämnesomsättning, säger Jonathan Cedernaes.

– De genetiska förändringarna visade sig vara olika i muskel- och fettvävnaderna. Det kan betyda att molekylära klockor påverkas olika av sömnbrist, och att de kanske inte är synkroniserade mellan muskel- och fettvävnad. Sådan brist på synkronisering mellan biologiska klockor i olika vävnader har kopplats till störningar i ämnesomsättningen. Det kan därför tyda på att vävnadsspecifika förändringar i klockgenerna bidrar till den försämrade insulinkänslighet som vi också fann hos deltagarna efter den sömnlösa natten, säger Jonathan Cedernaes.

Än går det inte att svara på om dessa förändringar i metylering och klockgener kan återställas efter nätter med normal sömn. Epigenetiska förändringar har dock föreslagits utgöra ett genetiskt minne som kan gå från generation till generation såväl som ett minne för exempelvis kroppens ämnesomsättning.
– Forskning visar att typ-2-diabetiker och skiftarbetare har förändrad metylering i blod och andra vävnader. Det är möjligt att vissa typer av sömnbrist eller förlängd vakenhet, som vid skiftarbete, kan leda till varaktiga förändringar i den epigenetiska koden i vävnader som påverkar vår ämnesomsättning, säger Jonathan Cedernaes.


Läs hela artikeln i JCEM

Jesper Lodin, Magnus Alsne

Nyheter