Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Toppbetyg till cancersatsningen U-CAN

2015-05-05

I utvärderingen av Sveriges 43 strategiska forskningsmiljöer får Uppsala universitets cancersatsning U-CAN högsta betyg. Bedömningen är utförd av en internationell forskarpanel.

Regeringens satsning på strategisk forskning, SFO, som inleddes 2010 har nu utvärderats. En internationell expertpanel har granskat samtliga 43 forskningsmiljöer, och tilldelar U-CAN – Uppsala universitets satsning på att samla och organisera prov och information från vuxna cancerpatienter – högsta betyg i alla grenar: genomförande, strategi och värdeskapande för framtiden.
– Vi har tillsammans med våra partners arbetat hårt för att skapa en stabil grund för framtidens cancerforskning och för att utveckla nya metoder för tidigare tumörupptäckt. Nu startar flera stora projekt där vi använder det insamlade materialet för att lösa viktiga forskningsfrågor, säger Tobias Sjöblom som ansvarar för forskningsprogrammet.

U-CANs modell för organisation och insamling fungerar bra i komplexa sjukvårdsmiljöer och ska nu spridas både inom den egna sjukvårdsregionen och vidare i Sverige. Högkvalitativa provtagningar förväntas öka i betydelse för cancerdiagnostik, och enligt utvärderingen kommer Uppsala universitet sannolikt att spela en betydelsefull roll i framtida cancerforskning.
– Jag vill särskilt tacka de mer än 7 000 cancerpatienter som valt att delta i U-CAN, våra koordinatorer och alla våra skickliga medarbetare i cancervården. Det är deras förtjänst att U-CAN har blivit en stor framgång, säger Tobias Sjöblom.

Även U-CARE – Uppsala universitets satsning på att erbjuda internetbaserat psykosocialt stöd vid fysisk sjukdom – belönas med lovord för såväl strategi som värdeskapande för framtiden, dock efterlystes fler konkreta resultat från de pågående studierna för att kunna göra en mer exakt bedömning av plattformens fulla potential.
– Med tanke på våra initiala förutsättningar är vi nöjda med de betyg vi fått. Vi påbörjade arbetet som en liten grupp och fick ägna stor kraft åt att rekrytera 25 personer och att bygga en omfattande teknisk plattform innan vi kunde påbörja forskningsverksamheten, säger Louise von Essen, programsamordnare och professor i vårdvetenskap.

Utvärderingen konstaterar att redan nu utnyttjar tio studier den webbaserade portalen och att U-CARE utnyttjat anslagen väl i arbetet med att etablera forskningsmiljön, men att ytterligare arbete är nödvändigt för att positionera sig som ledande centrum.
– Nu har vi organisation och teknik på plats, vår verksamhet fungerar bra och vi levererar resultat, så vi ser mycket positivt på framtiden. Dessutom kommer vi att ägna stor uppmärksamhet åt undervisning. Vi bedriver redan utbildning på master- och forskarnivå, och hoppas att inom kort etablera oss vid grundutbildningar i bland annat medicin och teknik, säger Louise von Essen.

Den expertpanel som genomfört utvärderingarna menar att forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott. Regeringen rekommenderas nu att fortsätta satsningen på programmet. Satsningen som inleddes 2010 har fram till och med 2014 omfattat 5,3 miljarder kronor.
– Expertpanelen bedömer att runt en tredjedel av SFO-miljöerna idag håller högsta internationella nivå. Det är ett mycket positivt resultat, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.


Läs mer om utvärderingen på Vetenskapsrådets webplats


Magnus Alsne

Nyheter