Anna Sarkadi tilldelas Årets Barnrättspris

2016-11-15

Anna Sarkadi, institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas Barnrättspriset 2016 av Barnombudsmannen i Uppsala.

Anna Sarkadi, ledare för forskningsgruppen Child Health and Parenting (CHAP) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa tillika professor vid institutionen för folkhälsa, har av Barnombudsmannen i Uppsala tilldelats 2016 års Barnrättspris.

I Barnombudsmannens motivering anges att Anna Sarkadi tilldelas priset för bredden i sin verksamhet som bland annat innehåller föräldrastödsprogrammet ”Triple P”, tidig screening av språk och motorik och ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera trauman. Den forskning som pågår har stor betydelse för att barns rättigheter ska förverkligas inom flera olika verksamheter i samhället.

Forskargruppen CHAP studerar de faktorer i familjen, vården och samhället som påverkar barns hälsa och utveckling. Gruppen vill med med högkvalitativ och tvärvetenskaplig forskning skapa ökad kunskap om föräldrastöd och dess implementering med syfte att ge bättre hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar.

Läs mer om Anna Sarkadi
Läs mer om forskargruppen CHAP

Andra namn som nämns