Tobias Sjöblom får Eric K. Fernströms Svenska Pris

2016-11-10

Tobias Sjöblom, institutionen för immunologi, genetik och patologi tilldelas Eric K. Fernströms Svenska Pris 2016.

Tobias Sjöblom, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, tillika programsamordnare vid U-CAN, mottar Eric K. Fernströms Svenska Pris 2016, vilket tilldelas yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige

I motiveringen anges att Tobias Sjöblim tilldelas proset för ”sin excellenta forskning inom cancergenetik och utveckling av nya tekniker för mutationsanalyser, och att genom sitt arbete ha skapat den longitudinella cancerbiobanken U-CAN. Han har därigenom förbättrat möjligheten till ny, mer effektiv och träffsäker cancerbehandling”.

Eric K. Fernströms Svenska Pris delades ut i Lund i samband med Forskningens Dag den 2 november 2016.


Läs mer om Tobias Sjöbloms forskning
Se även www.u-can.uu.se

foto: Mikael Wallerstedt

Andra namn som nämns