Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Stina Syvänen och Dag Sehlin får Fondkistans pris

2016-08-31

Stina Syvänen och Dag Sehlin, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, har av Alzheimerfonden tilldelats Fondkistans pris.

Stina Syvänen och Dag Sehlin, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tilldelas Fondkistans pris för sin forskning om molekylär geriatrik och antikroppar som kan ge en mer exakt Alzheimerdiagnos. Priset om 200 000 kronor delas ut i samband med Alzheimerdagen den 21 september 2016.

Stiftelsen Fondkistan är underställd Länsstyrelsen i Stockholm och har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Forskningsstipendier delas ut vartannat år.

Läs mer om Stina Syvänens och Dag Sehlins forskning

Läs artikel Antikropp kan ge mer exakt Alzheimerdiagnos

Andra namn som nämns