Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mats Karlsson tilldelas Thuréuspriset

2016-08-31

Mats Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, tilldelas Thuréuspriset av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala har tilldelat Mats Karlsson, professor i farmakometri vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, 2016 års Thuréuspris om 100 000 kronor.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi), grundat 1710 av Eric Benzelius d.y. En viktig del av Societetens nuvarande verksamhet består i att genom priser och belöningar uppmärksamma framför allt yngre forskare.


Läs mer om Mats Karlssons forskning

Andra namn som nämns