Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Lena Claesson-Welsh tilldelas Gustaf Adolfsmedalj

2016-02-29

 Lena Claesson-Welsh, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelats Uppsala universitets Gustaf Adolfsmedalj i guld.

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har tilldelats Uppsala universitets Gustaf Adolfmedalj i guld 2016

Lena Claesson-Welsh är en framgångsrik och kreativ experimentell cancerforskare, som bland annat studerat blodkärlsutveckling i tumörer och möjligheten begränsa tumörtillväxt genom att påverka kärlbildningen. Lena Claesson-Welsh har haft flerfaldiga ledningsuppdrag inom Uppsala universitet, såsom prodekanus och ordförande inom forskarutbildningen för vetenskapsområdet Medicin och Farmaci (2000-2006), prefekt för institutionen för immunologi, genetik och patologi (2008-2014) och är för närvarande Co-director för SciLifeLab. Lena Claesson-Welshs ledargärning präglas av övertygande argumentation och beslutsamhet kombinerat med social förmåga.

Gustaf Adolfmedaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.
 

Läs mer om Lena Claesson-Welshs forskning

Andra namn som nämns