Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Adam Andrén prisad för examensarbete

2016-02-09

 Apotekarstuderande Adam Andrén tilldelas pris för bästa examensarbete höstterminen 2015.

Apotekarstuderande Adam Andrén erhåller Farmaceutiska fakultetens och Farmacevtiska Studentkårens Mentorsakademis pris för bästa examensarbete under höstterminen 2015. Adam Andrén utförde sitt examensarbete Selektivitetsbestämning i masspektrometribaserad metabolomik. Utvärdering av extraktionsmetoder på avdelningen för analytisk farmaceutisk kemi, institutionen för läkemedelskemi

Priset, en studieresa till European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) i Bryssel under våren 2016, utdelades i Uppsala universitetshus aula i samband med examenssymposiet.

Andra namn som nämns