Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Hadis Honarvar tilldelas Marie Curie Award

2015-10-20

 Hadis Honarvar, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas Marie Curie Award.

Hadis Honarvar, doktorand vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas Marie Curie Award för sitt abstract Feasibility of Affibody molecule-based PNA-mediated pretargeting. Hadis Honarvars arbete valdes ut som det intressantaste och mest innovativa bland 2 000 bidrag som skickats in inför European Association of Nuclear Medicines årliga kongress.

Hadis Honarvar mottog ett penningpris på 5000 € och en medalj i samband med Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine som arrangerades i Hamburg 10–14 oktober 2015.
 

Läs mer om Hadis Honarvars forskning


Kerstin Henriksson

Andra namn som nämns