Mötesplats U-CARE: Öppen vetenskap för en öppen värld

Måndag 11 december inbjuder U-CARE till Temadag: Öppen vetenskap för en öppen värld. Fri entré, anmälan senast 4 december. Varmt välkommen till Navet, BMC.

Tid: 11 december 2017, kl. 09.00–16.30
Plats: Navet, SciLifeLab (entré C11), BMC, Uppsala
Anmälan senast 4 december: https://doodle.com/poll/h9mi5d7xty2upznd

Kontakt: Kata Bordas, U-CARE
Läs mer på www.u-care.uu.se

Mötesplats U-CARE: Öppen vetenskap för en öppen värld

Informationsmängden i samhället ökar i samband med den ökande digitaliseringen. Bra information har blivit allt mer värdefull. Vi är beroende av information för att fatta bra beslut samtidigt kan vi vilja skydda viss information. Akademin har till sin uppgift att skapa och sprida kunskap. Fri tillgång till forskningsdata och forskningsresultat är en stor fördel både för spridning av resultat och för att möjliggöra granskning. Samtidigt behöver forskare följa och värna  etik, lagar och deltagares integritet innan forskningsmaterial tillgängliggörs.

Öppen vetenskap, eller Open science, är ett aktuellt ämne som innehåller många utmaningar och aspekter. U-CARE har därför nöjet att bjuda in till en temadag om Öppen vetenskap med presentatörer som belyser ämnet från olika utgångspunkter. Ni kommer att få höra både myndigheter och forskare ge sin syn på saken. Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse av att veta mer.

Program

09.00–09.15   Välkommen
                       Erik Olsson, docent och leg. Psykolog, Uppsala universitet

09.15–09.45   Vetenskapsrådets riktlinjer om öppenhet och tillgänglighet av vetenskaplig data
                       Susanna Bylin, forskningssekreterare, Vetenskapsrådet

09.45–10.45   Innebörden av EU:s dataskyddsförordning, GDPR
                       Ulrika Harnesk, jurist, Datainspektionen

10.45–11.00   Kaffe

11.00–12.30   Öppen vetenskap – principer, exempel och erfarenheter
                       Gustav Nilsonne, forskare, leg. läkare, Stockholms universitet/KI

12.30–13.30   Lunch

13.30–15.00   Öppen vetenskap och demokrati
                       Christopher Kullenberg, forskare, Göteborgs universitet

15.00–15.30   Kaffe

15.30–16.30   SND, FAIR data, och vägen framåt
                       Johan Fihn, teamledare IT systemutvecklare, Svensk Nationell Datatjänst