Kompetenscentrum – Vinnova informationsmöte

Onsdag 16 maj inbjuder Vinnova till informationsmöte om utlysningen Kompetenscentrum, vars syfte är att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum för behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

Tid  Onsdag 16 maj 2018, kl 13.15–14.15
Lokal  Häggsalen, Ångströmlaboratoriet
Läs mer  www.vinnova.se/e/kompetenscentrum/kompetenscentrum-2020/

Frågor och information  Maria Ferletta, Forskningssekreterare, 070-425 08 00

Kompetenscentrum – Vinnova informationsmöte

Vinnova planerar att inom ramarna för utlysningen Kompetenscentrum bevilja anslag till max 8 internationellt konkurrenskraftiga centrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

Huvudsökande ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. De söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet som medsökande. År 1 kan erhållas max 4 miljoner kronor, år 2-5 max 8 miljoner kronor.

Vinnova vill med denna utlysning ge landets starkaste forskningsmiljöer möjlighet att vidareutveckla sin vetenskapliga excellens och relevans, och ge möjlighet till att skapa behovsmotiverade hållbara innovationer med internationell potential.

Vinnova ser också att ett centrum kan ge de akademiska parterna en ökad möjlighet att rekrytera seniora och juniora forskare för att stärka forskningsområdet och på sikt öka attraktivitet för nationella och internationella forskningsmedel.