Föreläsningar om funktionshinder VT18

Våren 2018 inbjuder Centrum för forskning om funktionshinder till en serie öppna föredrag. Fri entré med föranmälan till cff@cff.uu.seVarmt välkommen till Museum Gustavianum, Akademigatan 3.

Läs mer om föredragen

Ladda hem poster om föreläsningarna

Smärta, hälsa och beteende i ett långtidsperspektiv

Tisdag 30 januari ger Christina Emilson, Uppsala universitets institution för neurovetenskap, föredraget Smärta, hälsa och beteende i ett långtidsperspektiv.

Tid: Tisdag 30 januari, kl 14–16, 2018
Lokal: Museum Gustavianum Akademigatan 3
Övrigt: Föranmälan på cff@cff.uu.se

Smärta i muskler och leder drabbar de flesta individer någon gång i livet. Smärtan klingar oftast av inom några veckor, men en del personer utvecklar kronisk smärta vilket ofta medför ett stort lidande med både fysiska och psykosociala konsekvenser samt en ökad samhällskostnad i form av sjukskrivning och vårdkonsumtion.

Trots framsteg inom smärtforskningen finns det ännu inga effektiva metoder för att behandla och förebygga kronisk smärta, vilket är en utmaning för både sjukvård och samhälle. De senaste decennierna har intresset ökat för psykosociala faktorer och strategier för hälsofrämjande beteendeförändring inom smärtforskning.

Inom primärvården är fysioterapeuten ofta den första som möter individer som söker för smärta och har därför en viktig roll att tidigt fånga upp de som löper risk för långvariga problem och hög vårdkonsumtion. Studier har visat att kunskapen om sambandet mellan beteende, hälsa och sjukdom har ökat bland fysioterapeuter, men ytterligare insatser behövs för att integrera psykosociala metoder för att undersöka och behandla smärta i muskler och leder.

Homo juridicus: Den kapabla människan i rätten

Onsdag 28 februari ger Therése Fridström Montoya vid Uppsala universitets juridiska institution, föredraget Homo juridicus: Den kapabla människan i rätten med fokus på vem som kan vara aktör i rätten och de konsekvenser som kan följa av att anses sakna de "rätta" egenskaperna eller förmågorna.

Tid: Onsdag 28 februari, kl 14–16, 2018
Lokal: Museum Gustavianum Akademigatan 3
Övrigt: Föranmälan på cff@cff.uu.se

Homo juridicus handlar om en grundläggande fråga, nämligen hur människor förväntas vara som aktörer i rätten. Vem faller innanför respektive utanför den rättsliga ramen – vem anses ha eller inte ha rättshandlingsförmågaprocessbehörighet eller ansvarsförmåga?

Ur svaren på dessa frågor kan en människosyn utläsas som kan problematiseras. Att den rättsliga människan förväntas ha vissa egenskaper eller förmågor har konsekvenser. Detta kommer Therése Fridström Montoya att diskutera, bland annat i ljuset av grundläggande rättsliga värden som frihet och likabehandling. 

Babysimulator – en väg till informerade val för ungdomar i gymnasiesärskolan?

Torsdag 22 mars ger Gunnel Janeslätt och Berit Höglund vid Uppsala universitet, samt Lydia Springer, Region Uppsala, föredraget Babysimulator – en väg till informerade val för ungdomar i gymnasiesärskolan?

Tid: Torsdag 22 mars, kl 14–16, 2018
Lokal: Museum Gustavianum Akademigatan 3
Övrigt: Föranmälan på cff@cff.uu.se

Det är sex gånger vanligare att tonåringar med utvecklingsstörning blir gravida och får barn i jämförelse med andra ungdomar. En tonårsgraviditet innebär större risker både för barnet och för den unga mamman. Dessa risker blir särskilt uttalade om tonårsmamman har en utvecklingsstörning.

Det finns kunskap om att personer med utvecklingsstörning som får anpassad information kan ta till sig ny kunskap och nya färdigheter samt ha en förmåga att fatta egna informerade beslut. Men idag saknas det utvärderade och förebyggande metoder, för att ge ungdomar med utvecklingsstörning underlag för informerade beslut om vuxenliv och föräldraskap. En ny metod med detta syfte prövas för närvarande i ett forskningsprojekt med ungdomar på sju gymnasiesärskolor. Metoden innebär att samtalsmaterialet "Barn - Vet jag vad det innebär?” kombineras med att ungdomarna lånar hem babysimulatorn "Real Care Baby" under tre dygn. I denna presentation berättar vi om metoden och om forskningsprojektet..

Vad betyder tilltro till egen förmåga vid återgång i arbete efter långtidssjukskrivning eller vid påbörjan av arbete för unga med funktionsnedsättning?

Onsdag 16 maj ger Åsa Andersén, Uppsala universitets institution för folkhälso- och vårdvetenskap föredraget Vad betyder tilltro till egen förmåga vid återgång i arbete efter långtidssjukskrivning eller vid påbörjan av arbete för unga med funktionsnedsättning?

Tid: Onsdag 16 maj, kl 14–16, 2018
Lokal: Museum Gustavianum Akademigatan 3
Övrigt: Föranmälan på cff@cff.uu.se

Mer information presenteras på www.cff.uu.se i god tid innan föredraget.