Fakultetskollegium VT 18

13 juni 2018 inbjuder vicerektor Stellan Sandler till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Ingen föranmälan. Varmt välkommen till Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus!

Tid: Onsdag 13 juni 2018, kl. 15.30
Lokal: Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Övrigt: Ingen föranmälan

Program 13 juni

Presentation av förslag till hedersdoktorer vid den Farmaceutiska och Medicinska fakulteten.
Margareta Hammarlund-Udenaes, dekanus, Farmaceutiska fakulteten
Eva Tiensuu Janson, dekanus, Medicinska fakulteten

Vad händer i konsistoriet? 
Lisa Ekselius, professor, ledamot av konsistoriet

Ny professor i Pediatrik
Arja Harila-Saari, professor, institutionen för kvinnors och barns hälsa
Forskargrupp Barnneurologi/Barnonkologi