Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Fakultetskollegium HT17

14 september och 13 december 2017 inbjuder vicerektor Stellan Sandler till vetenskapsområdet för medicin och farmacis fakultetskollegium. Ingen föranmälan. Varmt välkommen!

Tid: Torsdag 14 september, kl. 15.30
Lokal: Fåhraeussalen, Rudbecklab, C5, entréplan
Övrigt: Ingen föranmälan

Tid: Onsdag 13 december, kl. 15.30
Lokal: Gunnar Johanssonsalen, Blåsenhus
Övrigt: Ingen föranmälan

Program 14 september

Utseende av hedersdoktorer 2017
Göran Alderborn, Dekanus, Farmaceutiska fakulteten
Eva Tiensuu Janson, Dekanus, Medicinska fakulteten

Föreläsning: Min forskning i Folkhälsovetenskap
Anne Hammarström, professor i socialmedicin

Övergripande synpunkter på KOF 17
Mats Larhed
, ställföreträdande vicerektor

Varmt välkomna!