Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Biobanksprov - mycket mer än bara prov

Den 22-23 november anordnas en biobanksutbildning i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Utbildningen riktar sig till målgrupper som arbetar eller kommer i kontakt med biobanksprov. Arrangörer är Uppsala Biobank och Regionalt Biobankscentrum Uppsala Örebro. Skicka gärna en intresseanmälan redan nu.

Tid: 22-23 november 2017
Lokal: Eklundshof konferenscenter, Uppsala
Anmälan: till e-post: rbc@rbcuppsalaorebro.se (ej bindande)

Ladda hem flyer: Biobanksutbildning 2017

Biobanksprov - mycket mer än bara prov

22-23 november 2017 genomförs Biobanksutbildning i Uppsala Örebro sjukvårdsregion på Eklundshof konferenscenter i Uppsala. För att tillmötesgå önskemål om ytterligare information om regelverk och rutiner kring biobanksprov, inför vi i år en tvådagars-utbildning med fokus på lagar, förordningar och uttagsprocesser m.m. Det finns möjlighet att delta ena eller båda dagarna. Skicka gärna en intresseanmälan till e-post: rbc@rbcuppsalaorebro.se (ej bindande).

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som praktiskt tillämpar biobankslagen (till exempel prövare, forskare, forskningssjuksköterska, läkare, forskarstuderande, personal inom läkemedelsbranschen, biobankssamordnare, biobankskoordinator/kontaktperson).

Program

Onsdag 22 november (ca 09.00-17.00)

  • Biobankslagen och etikprövningslagen
  • Uttagsprocesser för biobanksprov
  • Läkemedelsförordningen
  • Biobanksverige workshop

Torsdag 23 november (ca 09.00-14.30)

  • Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
  • Dataskyddsförordningen (ersätter PuL 2018)
  • U-CAN
  • Patologens vardag inkl studiebesök


Arrangörer: RBC Uppsala Örebro och Uppsala Biobank